• Mer teori i musikk, mat og helse og kunst og håndverk. Mindre til spesialundervisning. Mindre tilpassa opplæring. Førre lærere kan få etter- og videreutdanning. Det var noen av konsekvensene av skolekuttene som ledelsen ved Tastarustå skole påpekte i Aftenbladet samme dag som rådmannen la fram sitt budsjettforslag. Rundt bordet sitter Sondre Aleksander Steen, Rasmus Eide, lærer Caroline Anbjørnsen (på kne) Eleni Papadopoulou (delvis skjult) og Maren Ravnås. FOTO: Jonas Haarr Friestad

Foreldrekamp mot store skolekutt i Stavanger

Skolen må ta størstedelen av kuttene i rådmannens forslag til budsjett. Nå mobiliserer driftsstyreledere og FAU ved flere skoler.