• Mona Fiskå Svela, Kyrre Meberg, Kristin Storebø Skretting og Laila Meberg er sterkt kritiske til skolekretsgrensene somer foreslått for Smeaheia. FOTO: Marit Hæreid

Foreldreprotest mot nye skolegrenser

Foreldre protesterer mot nye skolegrenser i Sandnes allerede før politikerne har sendt forslagene ut på høring.