• - Det er ingen grunn til å tro at Stavanger er verst i klassen. Rundt omkring i landets kommuner ser jeg stadig vekk praksis som er mye mer problematisk, og som roper på at noen utenfra tar grep, sier jusprofessor Jan Fridthof Bernt. FOTO: Hommedal, Marit

Foreslår bred gransking av hemmelighold i kommunene

Professor i offentlig rett, Jan Fridthjof Bernt, mener tida er moden for en nasjonal og uavhengig gransking av ulovlig hemmelighold i Kommune-Norge. Bernt mener KS bør ta ansvar.