• Henning Stokke mistet ikke jorda likevel. Et oppsiktsvekkende forlik i Gulating lagmannsrett gjør at sauene fortsatt beiter på privat grunn. FOTO: Anders Minge

Forlik med kommunen etter sju år

Henning Stokke fikk det som han ville til slutt. Etter sju års kamp mot Stavanger kommune, beholder han likevel eiendomsretten til bruket på Tasta.