• Jeg har fått en klar bestilling fra kommunestyret om å jobbe for tunnelen Espedal–Frafjord. Det gjør min jobb mye enklere, uttaler ordfører Ole Tom Guse (KrF).

Forsand torpederer Høgsfjordferja

Med stort flertall har kommunestyret i Forsand besluttet å droppe kampen for Høgsfjordferja og i stedet satse for fullt på tunnel.