• FOTO: Reidun Gudmestad

Forskarar i fremste rekkje

Dei kan vera framtidas forskarar. Dei har forska på hundehjarte, tagging og fjellrev. I går fekk dei pris for å vera blant dei fremste unge forskarane i Rogaland.