• Stavanger universitetssjukehus forsket uten godkjenning og har brutt helseforskningsloven, fastslår Statens helsetilsyn. FOTO: Jon Ingemundsen

Forsket ulovlig på SUS

Stavanger universitetssjukehus forsket uten godkjenning og har brutt helseforskningsloven, fastslår Statens helsetilsyn. Måtte destruere biobank og stoppe forskningsprosjekt.