• Slik ser Asplan Viak for seg en mulig utbygging av Sandnes øst etappe for etappe. FOTO: ASPLAN VIAK

Først fikk de juling, nå vanker det ros

Fylkesmannen gir Sandnes stor ros for arbeidet og grepet med å legge utbyggingsområdet Sandnes øst inn i kommuneplanen. Det er stikk i strid med fylkesrådmannens innstilling.