• FOTO: Kart: Statens Kartverk/Kystatlas

Fortsatt kritisk for 59-åring