• STORDRIFT: Slike fjøs blir det stadig flere av. Også i fjor var investeringstakten i jærlandbruket høy. FOTO: Odd Pihlstrøm

Fortsatt utlånsvekst til jærlandbruket

Jærbøndene lånte minst like mye til nye driftsbygninger og andre investeringer i 2009 som de to foregående årene.