• FOTO: Tor Gunnar Tollaksen

Fra bademoter til leiligheter