• I år ble turistferje–sesongen innkortet med en måned, antallet avganger kuttet fra to til én og en mindre ferje satt inn. Nå avløses MF «Ølen» i tillegg av Hidrasund II, som er halvparten så stor. FOTO: Tor Inge Jøssang

Fra vondt til verre på Lysefjorden

MF «Ølen» er byttet ut med MF «Hidrasund II» som turistferje på Lysefjorden.