• FOTO: Hans E. H. Jacobsen

Fredet bru blir som ny