Frie priser på taxiturer

Drosjesentralene i Stavanger får selv bestemme prisene på drosjeturene. I mange år har Konkurransetilsynet bestemt hvor mye en drosjetur skal koste, selv om sentralene har hatt mulighet til å legge seg under denne prisen.