Friluftsperler kan bli skadelidende

Friluftsrådene i fylket ber Rogalands-benken bidra til at friluftsområdene ikke taper driftsstøtte i statsbudsjettet neste år.