• FOTO: Kystatlas AS

Fritidsbåt gikk på grunn i tåkehavet