• FOTO: Redningsselskapet

Fritidsbåt nær havari på Sletta