• FOTO: Arnt Olav Klippenberg

Front mot front på Brusand