• SUS topper statistikken for korridorpasienter. FOTO: Jonas Haarr Friestad

Frykter økt dødelighet med pasienter på gangen

Økt dødelighet og lavere kvalitet er konsekvenser av for høyt sykehusbelegg. SUS topper statistikken for korridorpasienter.