• Fylkesmannen i Vest-Agder ber om nye opplysninger fra Stavanger kommune om en rekke forhold knyttet til E39 på Tasta og Eiganestunnelen. FOTO: Knut S. Vindfallet

Fylkesmannen ikke fornøyd med kommunens planer

Fylkesmannen i Vest-Agder ber om nye opplysninger om en rekke forhold knyttet til E39 på Tasta og Eiganestunnelen.