Fylkesmannen stopper Nyman

For andre gang griper Fylkesmannen inn og stopper arbeidet på tomten til Terje Nyman i Tananger indre havn.