• Brannen ved Norsk Gjenvinnings anlegg på Forusstranden aktualiserer debatten om plasseringen av anlegg som tar imot farlig avfall. FOTO: Pål Christensen

Fylkesmannen vil ha bedre samordning

Kravene til bedrifter som skal håndtere farlig avfall må samordnes bedre. Det mener fylkesmann Tora Aasland og fylkesmiljøvernsjef May Britt Jensen.