• Fylkesmannen i Rogaland er med på at betydelige landbruksarealer på Orstad, bildet, kan bygges ut. Men krever større tetthet enn Bybåndet sør-planen legger opp til. Landbruksjorda på Frøyland må skjermes, mener han. Til venstre ligger Kalbergskogen og Kvernaland, midt på bildet ses grensekirken Frøyland Orstad, bakerst Frøylandsvatnet. FOTO: Fredrik Refvem

Fylkesmannen vil spare Frøyland i Bybåndet sør

Fylkesmannen i Rogaland har omfattende innvendinger mot den foreløpige kommunedelplanen for Bybåndet sør i Sandnes, Time og Klepp.