• FOTO: Pål Christensen

Gamle sjøhus blir festlokale