• FOTO: Kjell Erik Myreng

Gand-elever på tur til Røldal