• FOTO: Kristian Jacobsen

Generalprøve før dronningfesten