• Bønder kan gå i gang med slåtten, selv om det tar liv av svarthalespove. FOTO: Audun Sjurseike

Gir bønder dispensasjon mot truet fugl

Til tross for at det kanskje tar livet av mange vernede svarthalespover, får 29 bønder lov til å gå i gang med årets slått.