• Andreas E. Eidsaa jr. (bildet) har funnet tonen med Børge Vassbø i Bjerkreim KrF. FOTO: Ove Heimsvik

Gjesdal + Bjerkreim = sant?

Når kommunekartet tegnes på nytt, er det naturlig at grensa mellom Bjerkreim og Gjesdal viskes bort.