Godsterminalen blir advokatmat

Dersom Jernbane— verket holder fast på at godsterminalen på Ganddal ikke må konsekvensutredes, havner saken trolig i rettsapparatet.