• 2011: Bilfritt på Motorveien. Noen jublet. Mange flere var rasende. FOTO: Kent Skibstad

Gradvis tilvenning til bilfrie dager

Brussel gjør det. Bogotá gjør det. Jakarta gjør det. Søndag har også Stavanger sin bilfrie miljødag, for fjerde gang. Men bare i deler av sentrum. Noe nytt forsøk på å stenge Motorveien er ikke aktuelt – ennå.