• FOTO: Dag W. Grundseth

Granskning kan ta tre år