• Eyolf Gundersen og datteren Mari Frafjord Gundersen benyttet seg av opphørssalget hos Videoverden på Mariero. FOTO: Carina Johansen

Gravøl for Videoverden

Skal det være noe mer før vi stenger?