• Driftsutgiftene for Åna-Sira skole er fem ganger høyere per elev enn ved Sokndal skole. FOTO: Hans E.H. Jacobsen

Grendeskole for fall

«Liten, men den lever», leser vi på en nettside fra 2006 om Åna-Sira interkommunale skole. Men til våren synger trolig elevene på siste vers før nedleggelse.