• Disse inviterer til åpen dag på Gullinghuset 9. mars for å informere om dagens tilbud og nye planer. Fra venstre Henrik Halsne (grunneier), Jan Nilsen (skisenter), Leif Magne Kleppa (utbygger), Jan Merland (utbygger) og ordfører Torkel Myklebust. FOTO: Tor Inge Jøssang

Gullingen blankpusses med nye skiløyper

Suldal kommune og 4-5 private aktører går sammen om å gjøre Gullingen til en enda bedre turistdestinasjon.