• En Elevundersøkelse viser at rundt 10 prosent av guttene opplyser at de er mobbet to til tre ganger i måneden eller mer. FOTO: Colorbox

Guttene mobber mest

Guttene både mobber og mobbes i langt mer omfattende grad enn jentene.