• Ordførar Terje Mjåtveit arbeider for at Hå kommune skal kjøpa meieriet midt i Nærbø sentrum. Men debatten vil han ikkje gi innbyggjarane innblikk i. FOTO: Knut S. Vindfallet

Hå kuttar ut meieriet

Ordføraren ser for seg høghus på over 30 etasjar på meieritomta. Men folk i Hå vert haldne utanom debatten om Hå kommune skal kjøpa meieriet på Nærbø eller ikkje. Fleirtalet i formannskapet vedtok å lukka møtet.