• Vegvesenets foretrukne forslag til ny bru over Hafrsfjord, sett fra øst inn mot Hafrsfjord. Den nye brua er tenkt bygget på innsiden av dagens bru. FOTO: agk

Hafrsfjord bru for sykkel eller seil?

Hensynet til miljøet og omgivelsene gjør at Statens vegvesen anbefaler en lav bru, men med buespenn. Arkitekten er den samme som i sin tid tegnet det nye torget i Stavanger.