• FOTO: Arnt Olav Klippenberg

Han skal telle ned for oss