• FOTO: Jon Ingemundsen

Håp om at flaskehals på E 39 blir borte