• Det er dette de to ansatte ved to sykehjem forteller at de ikke har tid til. Sitte ned med de gamle. Prate. Stryke de over hendene. FOTO: Jon Ingemundsen

«Har de ikke pårørende som er der, dør de alene»

Vi rekker bare det aller nødvendigste, og knapt nok det.