• FOTO: Kristian Jacobsen

Har planen klar for neste år