• Stavanger kommune solgte tomta på Siriskjær til utbygging av i alt 128 leiligheter. Hva som skulle skje med havnevirksomheten kloss inntil, ble ikke avklart. Nå knuffes det kraftig på kaikanten. FOTO: Cornelius Munkvik

Havnestrid mot nye høyder

Trekantstriden på Siriskjær mellom Stavangerregionen Havn IKS, Stavanger kommune og utbygger Kruse Smith raser videre.