Helgesen innkalt av POT

Aftenbladets journalist Jan Petter Helgesen er blitt innkalt til vitneavhør hos Politiets overvåkingstjeneste (POT). Det kommer folk fra POT i Oslo for å foreta avhøret i Stavanger fredag.