Heller et storfylke i vest

Det er ikke naturlig å trekke grensen mellom Rogaland og Hordaland lenger nord. Sammenslåing er mer tenkbart.