• FOTO: Kristian Jacobsen

Helse Stavanger kan ha kastet seg selv