• - Vi må få til et system der alle elever, så vel såkalt skolesvake som skoleflinke, skal oppleve mestring på sitt nivå, leder for oppvekststyret i Stavanger John Peter Hernes (H) FOTO: Fredrik Refvem

Her er Hernes sin oppskrift

Kurs om evnerike barn for alle skoleledere, utvikle digitale læremidler og kartlegging av barnehagebarn er blant tiltakene oppvekststyrets leder vil ta i bruk for at så vel de flinkeste som minst flinke skal ha en god skolegang.