• Torfinn Ingeborgrud er Miljøpartiet de Grønne sin representant i bystyret. På mandag vil han fremme forslag om at Stavanger kommune må jobbe aktivt for at Statens vegvesen skal senke fartsgrensen på motorveien forbi Saxemarka, samt bygge støyskjerm og kulvert. FOTO: Pål Christensen

Her er det mest støy i Stavanger

Seks barnehager og fire skoler i Stavanger plages med for sterk støy (over 65 dB). Støydempende tiltak i barnehager får topp prioritet i Handlingsplan mot støy som bystyret behandler mandag.