• Holmen har mange gater der det ikke skjer noe for gående, mener Kristin Gustavsen, prosjektleder for Kommunedelplan Stavanger sentrum. FOTO: Carina Johansen

Her er sentrums kjedeligste gater

Vi ser inn mange kontorvinduer og på grå vegger når vi går gjennom Stavanger sentrum. Nå kartlegges gatenes attraktivitet.