• Tømmeret ved fylkesveg 505 vil bli transportert vekk i løpet av noen uker og deretter skipet ut via Sandnes havn. FOTO: Odd Pihlstrøm

Her høstes jærsk tømmer

Cirka 2100 kubikkmeter, vesentlig norsk gran, er felt på et 30 mål stort areal i en ny hogstomgang i Njåskogen.