• Sjefen for levekår, Elin Selvikvåg, ser fram til åpningen av Sandnes helsehus i høst, men det blir ikke flere enn åtte helt nye pleieplasser. FOTO: Jarle Aasland

Her kommer bare åtte nye pleieplasser

Når Sandnes helsehus åpner med 40 korttidsplasser for pleietrengende, gir det bare åtte flere plasser enn kommunen har i dag. Dessuten blir det færre pleiere per pasient enn nå.